Voorwoord

Voorwoord

Voorwoord

Voorwoord

Voorwoord

Voorwoord

EdithHet jaar 2023 was een bijzonder jaar. Alweer vijf jaar staan we als Delft Support klaar voor alle Delftse inwoners die ondersteuning nodig hebben. En dat vierden we!

In april organiseerden we een symposium met als thema HOUVAST. Bijna honderd collega’s en partners kwamen langs voor inhoudelijke inspiratie en om de onderlinge samenwerking te vieren en te bestendigen. Op deze dag brachten we ook ons allereerste magazine uit. Ik kijk met trots terug op deze markering in ons bestaan.

Met collega’s hebben we een zomerfeest gevierd, we organiseerden een winter-high-tea en meerdere borrels. Elke maand stond er wat leuks op de jaarkalender. Dat beviel zo goed, dat houden we erin!

Het jaar 2023 was buiten de muren van ons kantoor een roerig jaar. Natuurrampen en oorlogen zorgden voor onrust in de wereld. Ook ons eigen land kende roerige tijden. Thema’s als huisvesting, gezondheidszorg, bestaanszekerheid, onderwijs en onze leefomgeving vormen de basis van ons bestaan. De onzekerheid daarover neemt toe. We merken dat dit invloed heeft op onze cliënten.

In het sociaal domein zijn er ook veel ontwikkelingen, zoals de komst van nieuwe wetten, die van invloed zijn op ons werk. We denken in verschillende gremia mee met deze ontwikkelingen, zowel regionaal als landelijk. En natuurlijk spelen we daar als management op in bij het vormgeven van onze koers voor de komende jaren.

Op de werkvloer hadden we ook dit jaar te maken met vrij veel verloop en inhuur. Gelukkig hebben we ook veel nieuwe collega’s aan ons weten te binden. Zo is halverwege 2023 ook een nieuwe manager Wmo gestart. We hebben in 2023 sterk ingezet op werving en recruitment en zijn daardoor bijna op sterkte. Het afbouwen van de externe inhuur is niet alleen financieel gunstig. Het betekent ook dat onze inwoners daardoor meer vaste gezichten zien, voor langere tijd. We zijn ook blij met de extra senioren die zijn gestart. Zij ondersteunen de managers en pakken Delft Support-brede taken op.

De uitvoerende teams hebben weer veel Delftenaren, van jong tot oud, kunnen helpen. Achter de schermen hebben de collega’s van onze interne dienstverlening hard gewerkt om alle administratieve zaken af te handelen. Verder introduceerden we een nieuw online e-learningplatform voor collega’s, we werkten aan een verzuimplan, begonnen aan een project richting een integrale toegang, we zijn gestart met het aanscherpen van onze kernwaarden, introduceerden spelregels voor hybride werken én we maakten meer gebruik van beschikbare data om ons werk te verbeteren. Kortom, we zaten weer niet stil. Dit en meer lees je in dit jaaroverzicht.

Ik kijk opnieuw terug in dankbaarheid. Wat hebben we een mooie club mensen. En wat hebben deze mensen weer veel kunnen betekenen voor Delftenaren met een hulpvraag. Direct of indirect, via de interne dienstverlening. Ik kijk uit naar 2024, waarin we op deze voet verdergaan.

Edith van den Berg

Directeur-bestuurder van Delft Support

Image
Image
Image
Image
Image