Team Wmo

Team Wmo

Team Wmo

Team Wmo

Team Wmo

Team Wmo

Team Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) van Delft Support zorgt ervoor dat mensen passende ondersteuning krijgen als ze niet (meer) op eigen kracht zelfstandig kunnen wonen of kunnen meedoen in de samenleving. Deze ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit individuele begeleiding, ondersteuning in de huishouding of een vervoersvoorziening, zoals een scootmobiel of de regiotaxi.

2023 in vogelvlucht

Het jaar 2023 was voor Team Wmo een overgangsjaar. In 2022 namen een aantal teamleden, na een langdurig dienstverband, afscheid van Delft Support. Gelukkig kwamen in 2023 drie loketmedewerkers, zeven Wmo-adviseurs en twee senioren bij Team Wmo in dienst. Ook hebben we sinds juli een nieuwe manager.

Verder stond het jaar in het teken van diverse projecten, waaronder het project ‘Afschalen zorg’ en ‘Her-indiceren Ondersteuning en Regie bij het Huishouden (ORH)’, beide in opdracht van de gemeente. In ongeveer acht maanden tijd hebben we maar liefst 1500 dossiers opnieuw beoordeeld. Eind augustus was het meeste werk verricht en namen we afscheid van de collega’s die we hiervoor hadden ingehuurd.

Bij het Wmo-loket hebben we een start gemaakt met het efficiënter inrichten van de werkprocessen. Hiermee willen we de werkdruk bij de Wmo-adviseurs verlagen en de kennis en kunde van de loketmedewerkers optimaal benutten. De eerste positieve resultaten zagen we in de laatste maanden van het jaar, waarna we binnen het loket extra werkzaamheden konden onderbrengen. Dit krijgt in 2024 een vervolg.

De doorlooptijd van onze Wmo-meldingen fluctueerde dit jaar sterk. Het vertrek van ervaren collega’s, ziekte en het werven en inwerken van nieuwe collega’s zorgden vooral in de eerste zes maanden van 2023 voor een langere doorlooptijd. In het tweede half jaar zagen we die gemiddelde doorlooptijd weer afnemen.

Image

We zijn blij met de implementatie van Housing First. Hiermee helpen we samen met partners in de regio mensen aan een woning die langdurig dak- en thuisloos zijn. Met Housing First kunnen we daklozen uit Delft en de H5-regio beter ondersteunen. In de laatste maanden van 2023 konden de eerste klanten hun woning betrekken.

Image
Image

Om de cijfers van 2023 te kunnen duiden, moeten we twee factoren benoemen:

  • Eind 2022 hebben we de indicaties beëindigd van klanten die de voorziening Regiotaxi niet meer gebruikten;

  • In 2023 is de voorziening ‘Ontmoetingscentrum’ een voorliggende voorziening geworden. De Wmo-indicaties voor het ontmoetingscentrum hebben we eind 2022 beëindigd.

Gevolg hiervan is dat zowel het totaal aantal aanmeldingen, het totaal aantal cliënten van de Wmo als de eerste instroom in 2023 lager was dan in 2022. In 2023 zien we per kwartaal een toename van het aantal cliënten en aanmeldingen, met uitzondering van het vierde kwartaal. De genomen maatregelen hebben dus effect, maar door vergrijzing zet de groei door. De verwachting is dat het aantal cliënten in de loop van 2024 weer op het niveau ligt van eind 2022. Het lijkt erop dat steeds minder mensen uit de Wmo stromen. Vooralsnog hebben wij hier geen verklaring voor.

Eind 2023 hebben we afscheid genomen van veel extern ingehuurde collega’s. Dit deden we na het afronden van grote projecten rondom het afschalen en her-indiceren van zorg.

Aantal fte Wmo

Image
Image

Fte 2022: 30,7
Daarnaast project-fte over 2022: 4,7

Image

Fte 2023: 31,2
Daarnaast project-fte over 2023: 6,2

Aantal meldingen voor ondersteuning

Image
Image
0
Image
0

*Sinds 2019 worden indicaties voor langere of onbepaalde tijd afgegeven met tussentijdse evaluaties. Deze evaluaties zijn niet opgenomen in de cijfers over het aantal aanmeldingen.

Aantal voorzieningen

Image
Image
0
Image
0

Voorzieningen zoals hulpmiddelen, vervoersvoorzieningen, thuisondersteuning en woningaanpassingen. Peildatum 31/12

Aantal cliënten

Image
Image
0
Image
0

In- en uitstroom cliënten

Image

Instroom unieke cliënten

0
Image

Instroom unieke cliënten

0
Image
Image

Uitstroom

0
Image

Uitstroom

0
Image

Peter (73) rijdt al 13 jaar in een scootmobiel. Nadat hij verschillende problemen had met zijn scootmobiel, heeft Marco van Team Wmo hem weer op weg geholpen.

Peter: “Mijn scootmobiel deed het al een tijdje niet goed meer. Ik heb zelfs een keer in de regen met een kapotte accu buiten Delft stilgestaan. Wat een verademing dat Marco van de Wmo mij daarna geholpen heeft. Hij nam mijn problemen serieus en ging direct voor me aan de slag. Hij heeft samen met de leverancier een andere scootmobiel voor me geregeld. Dat is ook nog eens diegene die ik nodig heb, omdat die het beste past en waarin ik goed zit. Marco nam mijn problemen serieus, ik voelde me daardoor echt gehoord. Heel prettig was dat. Sindsdien heb ik gelukkig geen problemen meer gehad.”

Image

Mark Hoogenberg, manager Wmo:

“Sinds juli 2023 ben ik manager van Team Wmo. Ik kijk terug op een leerzame periode, waarin ik kennis heb gemaakt met de professionals van Delft Support, de gemeente Delft en de vele samenwerkingspartners met wie wij samen het verschil maken voor de inwoners van de gemeente waar ik zelf opgegroeid ben. Ik ben er trots op dat we voor die Delftenaren die het nodig hebben het verschil kunnen maken.”