Sociaal Team

Sociaal Team

Sociaal Team

Sociaal Team

Sociaal Team

Sociaal Team

Het Sociaal Team ondersteunt inwoners en gezinnen met multiproblematiek en/of complexe problemen. De regie en ondersteuning zijn gericht op alle problemen binnen een huishouden, zoals GGZ, jeugd & veiligheid, woonproblematiek, financiën of verslaving. Als de regisseur van het (gezins-)plan coördineren we een samenhangende aanpak van de hulpverlening. Soms is bemoeizorg nodig, want niet iedereen vraagt hulp waar dat wel nodig is. Het team bestaat uit verschillende disciplines; casuscoördinator multiproblematiek, casuscoördinator Meldpunt Bezorgd, financieel specialist, PAD-coaches (Persoonsgerichte Aanpak Delft) en casuscoördinator bureaudienst.

2023 in vogelvlucht

In 2023 hebben we twee nieuwe senioren voor het Sociaal Team en de Jongerenacademie aangesteld. Het jaar stond in het teken van vele nieuwe initiatieven en verbeterslagen intern, maar ook uitdagingen zorginhoudelijk en in de hulpverleningsketen. Kenmerkend waren de problemen door wachttijden voor zorg, tekorten op de woningmarkt en afgenomen koopkracht.

Het afgelopen jaar hebben we diverse werkinstructies geschreven en verbeterd. Dit heeft ervoor gezorgd dat medewerkers beter weten wat we van ze verwachten. Het teamspecifieke inwerkprogramma hebben we als onderdeel van de onboarding verbeterd en uitgebreid.

De bureaudienst is gestart met het project ‘Integrale toegang’. Het eerste doel is om de bureaudienst van Team Jeugd en het Sociaal Team met elkaar te verbinden. Dat is efficiënter en zorgt voor meer kwaliteit.

We zagen het afgelopen jaar een toename van casussen met psychiatrie en verwardheid. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat wanneer woningrenovaties plaatsvinden, dit een stijgend effect heeft op het aantal aanmeldingen bij Meldpunt Bezorgd. We hebben ingezoomd op het vraagstuk ‘hoarding en vervuiling’, om de samenwerking binnen Delft Support en met de keten te versterken en de inzet van hulp te verbeteren. We hebben een expertisegroep langdurige bemoeizorg opgericht, om kennis en kunde te vergroten.

In 2023 hebben we het bewustzijn rond diversiteit vergroot. Alle medewerkers hebben een bijeenkomst bijgewoond over dit onderwerp. Het resultaat is dat de medewerkers zich bewuster zijn geworden van hun eigen referentiekader en de invloed daarvan op het diversiteitsgevoelig werken. Omdat we dit zo'n belangrijk thema vinden, breiden we de werkgroep diversiteit uit naar de overige teams en pakken we het thema Delft Support-breed op. In 2024 gaan we hier aandacht aan geven op het gebied van cliëntcontacten, de collegiale omgang op de werkvloer en het personeelsbeleid.

Image

PAD-coaches

Met de Persoonlijke Aanpak Delft (PAD) wil de gemeente criminaliteit en overlast door jeugd en jongvolwassenen slagvaardig aanpakken en bestrijden om zo de stad veiliger maken. De PAD-coaches hebben uitbreiding gekregen vanuit het programma Preventie met Gezag, dat onderdeel uitmaakt van Wij West. Met een extra PAD-coach kunnen we meer jongeren bijstaan. In 2023 is ook veel gebruikgemaakt van de kennis en ervaringen van onze Delftse Pad-coaches. Op verschillende plekken in de regio hebben zij hun ervaringen en inzichten met partners gedeeld.

Image

Financieel specialist

De rol van de financieel specialist is om collega’s te ondersteunen bij financiële en materiële problemen en vraagstukken rond wonen, werk of recht. Sinds dit kwartaal sluit een financieel specialist aan bij alle casuïstiekgroepen van Delft Support, om zo dit onderwerp goed onder de aandacht te brengen bij medewerkers.

Financieel specialisten waren ook actief binnen de Wmo. De eerste resultaten van de pilot wijzen uit dat de Wmo mogelijk geld kan besparen op financiële problematiek met de inzet van financieel specialisten. Deze cijfers gaan we nog verder onderzoeken.

In 2023 zijn we ook gestart met een financieel specialist bij Team Jeugd. Die is betrokken bij casussen waar financiële zorgen van invloed zijn op de opgroei- en opvoedvraagstukken van het gezin.

Image
Image

Een verzwaring van problematiek en opstopping in de keten maakt dat zaken langer onder de aandacht van het Sociaal Team blijven. Het totale aantal cliënten dat we konden helpen, neemt hierdoor licht af. Het aantal meldingen bij Meldpunt Bezorgd is toegenomen.

Image

Aantal fte Sociaal Team

Image
Image

Fte 2022: 31,4
Daarnaast project-fte over 2022: 6,4

Image

Fte 2023: 34,7
Daarnaast project-fte over 2023: 2,2

Aantal actieve casussen, peildatum 31/12

Image
Image
0
Image
0

Actieve casussen PAD, peildatum 31/12

Image
Image
0
Image
0

Instroom/uitstroom casussen Sociaal Team

Image

Instroom

0
Image

Instroom

0
Image
Image

Uitstroom

0
Image

Uitstroom

0
Image

Maurits (47) was zwaar verslaafd aan de heroïne en was dakloos. Dankzij Arnold van het Sociaal Team kreeg hij zijn leven weer op de rit:

Maurits: "Ik was niet meer welkom op de daklozenopvang, omdat ik niet kon stoppen met gebruiken en dat gaf problemen. Mijn begeleiders daar hadden weinig vertrouwen dat het nog goed zou komen. Arnold heeft toen veel moeite gedaan om een pauzeplek voor me te vinden. Daar kun je een paar maanden wonen, totdat je huisvesting krijgt. Arnold nam een risico, want ik mocht daar niet gebruiken. Ik merkte dat hij vertrouwen in me had. Dat heeft me zó goed gedaan, dat ik me aan de afspraak heb gehouden en niet heb gebruikt."

"Toen kwam er een woning vrij bij begeleid wonen. Ook hier heeft Arnold veel moeite voor gedaan. Nu heb ik echt een leuk huisje. Ik zorg veel beter voor mezelf en gebruik bijna niet meer. Ook heeft Arnold me overgehaald om akkoord te gaan met bewindvoering, om aan mijn schulden te werken. En ik zorg goed voor mijn zwerfkat, die maakt me zo blij. Over een tijd wil ik ook weer aan het werk. Arnold was de enige die contact bleef houden. Mij niet zag als een casus, maar als mens, en vertrouwen hield dat het beter zou worden."

Image

Daniëlle Laros, manager Sociaal Team & Jongerenacademie

“In 2023 hebben we opnieuw laten zien dat we met een team van kundige, doortastende en volhardende medewerkers de inwoners van Delft bijstaan bij complexe problematiek. De oplossingen liggen niet voor het grijpen en veel creativiteit is nodig, maar het lukt ons bijna altijd wel om de situatie te verbeteren. Soms klein en soms groter, maar altijd met impact op de inwoners van Delft. Ik ben trots op mijn mensen!”