Jongerenacademie

Jongeren
academie

Jongeren
academie

Jongeren
academie

Jongeren
academie

Jongerenacademie

De Jongerenacademie biedt ondersteuning aan jongeren die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Dat doen we vanuit de Participatiewet. We begeleiden hen bij het vinden van een passende opleiding, dagelijkse begeleiding of werk. Daarnaast voert de Jongerenacademie verschillende projecten uit voor de gemeente.

2023 in vogelvlucht

Het jaar 2023 was voor de Jongerenacademie een bijzonder jaar. We zijn gestart met twee nieuwe projecten: met ‘Jongeren Buiten Beeld’ werken we meer preventief. Door jongeren thuis op te zoeken, kunnen we meer jongeren bereiken die anders buiten beeld blijven. Het project ‘Effectieve Start’ geeft de Jongerenacademie de mogelijkheid om jongeren al bij de start een traject op maat aan te bieden, bijvoorbeeld met ondersteuning van een coach. De werkdruk was in deze tijd hoog vanwege (interne) mobiliteit. Verder is de rol van pro/vso-coördinator vast in ons pakket gekomen. Die zorgt ervoor dat we jongeren spreken op het moment dat uitval dreigt.

In 2023 hebben we gewerkt aan de samenwerking met het instroomteam van de gemeente. Om de lijnen kort te houden, spreken we tijdens een maandelijks overleg over lastige aanvragen en ontwikkelingen die spelen. Verder hebben we een maatregeltraining georganiseerd, waaraan alle betrokken afdelingen meededen. Naast de Jongerenacademie waren dat het Juridisch kwaliteitsteam (JKT) en het Instroomteam van de gemeente Delft en Werkse!

We zien dat het Team Wettelijke Taken van de gemeente Delft ons steeds beter weet te vinden. Met name leerplicht meldt steeds vaker jongeren aan die door persoonlijke omstandigheden dreigen uit te vallen op school. Verder hebben we de samenwerkingsoverleggen met Stunt, Doel en Firma van Buiten geëvalueerd. We hebben samen kritisch gekeken op welke manier we het aanbod aan jongeren nog verder kunnen verbeteren.

De consulenten die uitvoering geven aan de inburgeringswet hebben veel werk verzet binnen de Jongerenacademie. Afgelopen jaar zijn twee keer zoveel aanmeldingen binnengekomen als we vooraf hadden verwacht. Het was een uitdaging om een gekwalificeerde collega te vinden om het team aan te vullen. Desondanks heeft Divosa in oktober een benchmark-rapportage opgeleverd met de inburgeringscijfers van Delft. Hieruit kwam naar voren dat in Delft bovengemiddeld veel statushouders hun inburgering halen en hun school afmaken. Een prestatie waar we trots op zijn!

Image

Het Jongeren Perspectief Fonds (JPF)

Binnen het Jongeren Perspectief Fonds (JPF) helpen we jongeren met problematische schulden zonder startkwalificatie. Het JPF is van een project naar vaste dienstverlening gegaan. Dit succes kunnen we toeschrijven aan de mooie resultaten die we samen met de Financiële Winkel van de gemeente hebben behaald. Mede hierdoor is JPF ook uitgebreid met 14 extra plekken voor jongeren met problematische schulden. Hierdoor kunnen we vanaf 2024 28 jongeren met problematische schulden gaan begeleiden.

Image
Image

334 jongeren hebben zich gemeld bij de Jongerenacademie. Dat is iets meer dan in 2022, toen 310 mensen zich hadden aangemeld. 185 mensen zijn daadwerkelijk ingestroomd in een traject van de Jongerenacademie. Ook het aantal lopende trajecten is daardoor iets gestegen, naar 246. Het wordt weer iets lastiger voor jongeren om zelf aan een baan te komen. De uitstroom is de afgelopen jaren afgenomen. Dat betekent dat jongeren langer in een traject blijven.

Aantal fte Jongerenacademie

Image
Image

Fte 2022: 5,8
Daarnaast project-fte over 2022: 2,6

Image

Fte 2023: 6,7
Daarnaast project-fte over 2023: 3,6

Aantal lopende trajecten Jongerenacademie, peildatum 31/12

Image
Image
0
Image
0

Aantal aanmeldingen Jongerenacademie, peildatum 31/12

Image
Image
0
Image
0

Instroom/uitstroom casussen Jongerenacademie

Image

Instroom unieke cliënten

0
Image

Instroom unieke cliënten

0
Image
Image

Uitstroom

0
Image

Uitstroom

0
Image

Ibrahim (24) meldde zich aan bij de Jongerenacademie, omdat hij geen werk kon behouden en niet wist wat hij kon en wilde. Hij was mentaal vastgelopen. Tegelijk had hij geen inkomsten meer en dreigde uithuiszetting. Het huis was voor Ibrahim zijn alles, zijn zelfstandigheid. Consulent Marianella ging met hem aan de slag.

Ibrahim vertelt: “Marianella heeft voor mij afspraken met de woningbouw gemaakt. Omdat ze regelde dat ik een uitkering kreeg, had ik inkomen en kon ik in mijn woning blijven. Toen ontstond er ook ruimte in mijn hoofd. Ik ben met Marianella op onderzoek gegaan en het bleek dat ik autisme heb. Hier krijg ik nu begeleiding voor. Daarnaast zijn we gaan onderzoeken waar mijn interesses lagen. Dit bleek logistiek en magazijnwerk te zijn. Langzaam kon ik meer aan, eerst alleen dagbesteding, daarna werk. Ik heb nu werk gevonden bij de bloemenveiling, waar ik het heel erg naar mijn zin heb. Ik houd begeleiding om mijn dagelijkse dingen gedaan te krijgen. Ik zit nu lekker in mijn vel en woon gelukkig nog steeds in mijn eigen huis!”