Interne dienstverlening

Interne dienstverlening

Interne dienstverlening

Interne dienstverlening

Interne dienstverlening

Interne dienstverlening

Interne Dienstverlening

Een goede externe dienstverlening door de professionals van Delft Support richting cliënten, opdrachtgever en andere stakeholders vraagt om goede interne dienstverlening. Die moet de leidinggevenden en professionals op een professionele en adequate manier ondersteunen en faciliteren.

De verschillende teams binnen het Bedrijfsvoeringsteam (BVT) werken hard om de bedrijfsprocessen in goede banen te leiden. Die processen moeten passen bij de dienstverlening van Delft Support én de (wettelijke) eisen en verwachtingen die hieraan gesteld worden. En ze moeten ook aansluiten op de ontwikkelingen binnen Delft Support. Hieronder benoemen we de belangrijkste ontwikkelingen per team binnen het BVT.

Image

Afdeling HR

In het afgelopen jaar is de afdeling HR op sterkte gekomen. Daardoor kon de afdeling de nodige stappen zetten in het (door)ontwikkelen van het team en de HR-werkzaamheden. Hiermee is een goede basis gelegd om de organisatie en medewerkers de komende jaren de juiste expertise en ondersteuning te bieden. Zie verder: Onze medewerkers.

De administratieve ondersteuning

De medewerkers van de administratie ondersteunen hun collega’s van de uitvoerende teams bij uiteenlopende werkprocessen. Hierbij zetten we verder in op het digitaliseren en automatiseren van de (administratieve) werkprocessen, zodat we deze zo efficiënt mogelijk inrichten en de uitvoerende teams zo goed mogelijk ondersteunen. Afgelopen jaar hebben we nadrukkelijk ingezet op de ontwikkeling van het team en de medewerkers die dagelijks voor de collega’s klaarstaan.

Image

Financiën en control

Het team financiën en control ondersteunt bij de boekhouding en het ‘in control’ zijn en blijven van de organisatie. Naast het uitvoeren van administratieve werkzaamheden en het verzorgen van de planning-en-control-cyclus, levert dit team een belangrijke bijdrage aan de interne informatievoorziening en dashboards. Daarmee krijgt het management actueel inzicht in de stand van zaken en kan het hier tijdig op (bij)sturen.

In 2023 lag in dit team de nadruk op de doorontwikkeling van de (integrale) dashboards voor directie en management. Vanwege het toenemend aantal projecten hebben we daarnaast een projectenadministratie ingericht en hebben we de belangrijkste financieel-administratieve werkprocessen vastgelegd.

Image

Informatievoorziening

Het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan het doorontwikkelen van onze informatievoorziening. We hebben dashboards en rapportages ontwikkeld die ons meer inzicht geven in onze (interne) processen, werkzaamheden en datakwaliteit. Ook hebben we meer gebruikgemaakt van de informatiebronnen die beschikbaar zijn. We zijn er nog niet, maar met deze stappen kunnen we beter sturen op basis van informatievoorziening die vooruitkijkt in plaats van terugkijkt. Zo kunnen we ook onze opdrachtgever nog beter adviseren.

Image

Functioneel en applicatiebeheer

De implementatie van Office 365 hebben we in 2023 succesvol afgerond. Daarnaast hebben we deelgenomen aan een grote ICT-calamiteitenoefening. Ook de voorbereiding van de aanbesteding voor de vervanging van CBP, een van onze omvangrijkere informatiesystemen, hebben we in 2023 opgepakt. Dit gaan we naar verwachting eind 2024 implementeren.

Aantal fte Bedrijfsvoeringsteam

Image
Image

Fte 2023: 18,5

Image

Gert-Jan van den Broek, interim-manager Bedrijfsvoeringsteam

“2023 was een jaar waarin bedrijfsvoering grote stappen gezet heeft wat betreft professionaliseren en optimaliseren van de uitvoering. Om onze externe dienstverlening kwalitatief op orde te hebben, moet onze interne dienstverlening hier nu en in de toekomst op blijven aansluiten. Samen met de betrokken collega's van het Bedrijfsvoeringsteam werken we hier iedere dag met veel enthousiasme aan!”