De organisatie

De organisatie

De organisatie

De organisatie

De organisatie

Van links naar rechts: Mark Hoogenberg, Willemijn Renes, Gert-Jan van den Broek, Edith van den Berg, Marjolein Borgers en Daniëlle Laros.

De organisatie

Ons management

Edith van den Berg is directeur-bestuurder. Het management bestaat verder uit Marjolein Borgers (manager Team Jeugd), Gert-Jan van den Broek (interim-manager Bedrijfsvoering), Mark Hoogenberg (manager Team Wmo), Daniëlle Laros (manager Sociaal Team en Jongerenacademie) en Willemijn Renes (bestuurssecretaris).

Het team Leiding en Staf bestaat naast alle leden van het management ook uit de strategisch HR-adviseur, de communicatieadviseur en de concerncontroller. Alle functies van Leiding en Staf samen hebben een omvang van 8,4 fte.

Image

Vijf jaar Delft Support: symposium en magazine

2023 was een jubileumjaar. Het hele jaar door vierden we dat we al vijf jaar als Delft Support ondersteuning bieden aan Delftenaren die dat nodig hebben. Op 17 april 2023 organiseerden we hiervoor een symposium met als thema HOUVAST. Bijna honderd collega’s en samenwerkingspartners kwamen langs voor inhoudelijke inspiratie en om de onderlinge samenwerking te vieren en te bestendigen. Ons RvC-lid Bartho Boer praatte de middag aan elkaar. Pieter Hilhorst sprak over houvast op basis van de publicatie ‘Gezichten van een onzeker bestaan’, van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Daarnaast konden deelnemers workshops volgen.

Op deze dag brachten we ook ons allereerste magazine uit, genaamd: HOUVAST! In dit magazine delen we verhalen van cliënten die vertellen wat onze medewerkers voor hen hebben betekend. Maar ook interviews met collega’s over speciale aspecten van onze dienstverlening. De burgemeester en drie wethouders én de Raad van Commissarissen vertellen wat Delft Support volgens hen doet voor de stad…. Dat en nog veel meer staat in HOUVAST.

Image

Innovatie en doorontwikkeling

In het sociaal domein spelen veel ontwikkelingen die ook invloed hebben op ons werk. Denk dan aan de Hervormingsagenda Jeugd, het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams), het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief leven Akkoord (GALA). Als Delft Support zijn we op verschillende plekken actief betrokken bij deze ontwikkelingen.

Als management spelen we hier uiteraard ook op in. We hebben dat onder andere gedaan door een SWOT-analyse te maken. Ook hebben we onze kernwaarden (die al meer dan zes jaar oud waren) herijkt. We hebben vier nieuwe kernwaarden benoemd. In 2024 gaan we deze kernwaarden met behulp van wereldcafés nader duiden en lading geven, samen met onze medewerkers.

In 2022 hebben we onderzoek laten doen naar een toekomstbestendig Delft Support. De uitkomsten daarvan hebben we in 2023 doorgevoerd. Dat betekent dat we de seniorenfunctie hebben uitgebreid en het Bedrijfsvoeringsteam hebben versterkt. Dit was nodig, omdat de bezetting op deze functies niet meer aansloot bij de groei die Delft Support de afgelopen jaren heeft doorgemaakt vanwege extra taken en de stijgende vraag.

Inwoners die hulp nodig hebben, kunnen elk team van Delft Support op veel verschillende manieren bereiken. Niet voor iedereen is duidelijk waarvoor je op welke plek moet zijn. Een integrale toegang voor alle teams kan helpen. In 2023 heeft het management een plan goedgekeurd, waarmee we in verschillende fases toewerken naar een integrale toegang.

Maatschappelijke verantwoord ondernemen

Bij het organiseren van het symposium hebben we met veel plezier gebruikgemaakt van de diensten van Delftse maatschappelijke ondernemers. Het symposium vond plaats bij Firma van Buiten: een unieke plek die tot doel heeft het inspireren tot inclusiviteit en ondernemen met impact. Voor de goodiebag werkten we samen met Praktijkschool pro Grotius en Laurentius De Praktijkschool.

Ook de rest van het jaar kiezen we voor ondernemers met impact. Voor al ons drukwerk kiezen we voor PrintPlezier, die zorgt voor print- en drukwerk met een sociale impact. Onze chocoladeletters voor Sinterklaas bestellen wij al jaren bij het Blauwe Hek.

Image
Image

Communicatie

Communicatie speelde een grote rol bij het promoten van het symposium en het magazine ter ere van vijf jaar Delft Support. Daarnaast heeft de communicatieadviseur een plan gemaakt, genaamd Sterk Merk, om Delft Support nog beter neer te zetten naar buiten toe. Ook een nieuwe contentstrategie gaat daarbij helpen. Tot slot was arbeidsmarktcommunicatie in 2023 van belang, om samen met HR en recruitment potentiële werknemers een goed beeld te geven van Delft Support.